Pravidla soutěže

Tento materiál je jediným dokumentem, který závazně, úplně a jasně upravuje pravidla a podmínky marketingové soutěže. (dále jen "Soutěž").


1 Vymezení pojmů

1.1 Pořadatel, Organizátor

Pořadatelem a organizátorem Soutěže je Danfil Jewellery, se sídlem Lomová 704, Liberec 25, 4631 12, IČ: 272 778 44 (dále jen „Pořadatel“).

1.2 Doba a místo konání soutěže

Soutěž je marketingová kampaň, která bude probíhat od června 2017 do července 2018 (dále jen „doba konání soutěže“).

Místo konání soutěže je na Facebookových stránkách Pořadatele - Cutie Jewellery

https://www.facebook.com/cutiekidsjewellery/ (dále jen „Facebook stránka soutěže“).

1.3 Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže (nebo také Soutěžícím) se může stát každá fyzická osoba starší 13 let s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České republiky a zřízeným účtem na sociální síti Facebook.

Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovněprávním vztahu nebo ve vztahu obdobném pracovnímu poměru k pořadateli a organizátorovi soutěže, včetně osob jim blízkých.

2 Podmínky a pravidla soutěže

Do soutěže budou zařazeni pouze ti účastníci soutěže, kteří splní všechny podmínky. Ze soutěže o ceny budou vyloučeni soutěžící, kteří uvedou nesprávné, neúplné nebo zavádějící údaje, nebo u kterých bude podezření z podvodného nebo nekalého jednání v Soutěži.

Soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci Pořadatele, včetně jejich rodinných příslušníků a příbuzných. Fotografie soutěžících budou zveřejněny na Facebook stránce Pořadatele.

2. 1 Podmínky soutěže

  1. Soutěžící musí sdílet fotografii holčičky na svém profilu na Facebooku nebo Instagramu.

  2. Soutěžní příspěvek musí být nastavený jako veřejný.

  3. Soutěžící musí v příspěvku uvést oba dva hashtagy (#cutiecz a #mojeprincezna) a odkaz na náš účet na Instagramu (@cutiekidsjewellery).

  4. Soutěžící musí doložit doklad o koupi náušniček Cutie, případně prokázat, že se jedná o náušničky Cutie.

  5. Není nutné, aby soutěžící koupili náušničky přímo na e-shopu www.cutie.cz.

  6. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit víckrát. Pokaždé však musí použít novou fotografii.

  7. Výherce se vždy určí ze všech soutěžících dohromady, tedy z Facebooku i Instagramu bude pouze 1 výherce.


3 Výhra a proplacení nákupu

Výherci budou o výhře informováni prostřednictvím statusu na Facebooku i Instagramu, ve kterém zveřejníme jméno výherce.

O výherci bude Pořadatel informovat vždy 1. a 15. den v měsíci.


4 Všeobecná ustanovení


Naše certifikáty a platební metody